Gmina Świecie nad Osą


Idź do treści

WsteczPlayDalej

TURNIEJ SIATKÓWKI ,,OLDBOY 2015"
ŚWIECIE NAD OSĄ, 22.03.2015r.
I miejsce - VOLLEY TEAM
II miejsce - GLAZ - TECH
III miejsce - GRZMOTY
wyniki turnieju
Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą

18 marca 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Świeciu nad Osą odbył się XIV Regionalny Konkurs Historyczny ,,Polska Jagiellonów", w którym swoją ogromną wiedzą wykazali się gimnazjaliści z 7 szkół powiatu grudziądzkiego, z Jabłonowa Pomorskiego i Wąbrzeźna.
Po niesamowicie wyrównanej i stojącej na bardzo wysokim poziomie rywalizacji, w której uczniowie zmierzyli się z testem przygotowanym przez Panią mgr Annę Zawistowską i 5 pytaniami ustnymi, laureatami konkursu zostali:
- Maciej Kania z Jabłonowa Pomorskiego, uczeń Pani Agnieszki Lis Kornackiej 83/92 90.2% poprawnych odpowiedzi.
- Ewelina Nowicka z Radzynia Chełmińskiego, uczennica Pani Grażyny Zielińskiej 78/92 84,7% poprawnych odpowiedzi.
- Agnieszka Janowska z Świecia nad Osą, uczennica Pani Jolanty Rydeckiej 76,92 81,5% poprawnych odpowiedzi.

Średnia 8 finalistów to 79,9% poprawnych odpowiedzi.

Organizatorzy serdecznie dziękują Panu Ryszardowi Boberowi Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Panu Edmundowi Korgolowi Staroście Grudziądzkiemu, Panu Leszkowi Kawskiemu Burmistrzowi Wąbrzeźna, Panu Ireneuszowi Majowi Wójtowi Gminy Świecie nad Osą za zakupione nagrody, które sprawiły tyle radości finalistom. Dziękujemy również wielu przedsiębiorcom z Gminy Świecie nad Osą za przekazane prezenty, które sprawiły że wszyscy wracali do domów zadowoleni i z pełnymi rękami.

wyniki konkursu

Pełny ekranWsteczPlayDalej
Pełny ekranWsteczPlayDalej

W dniu 8.03.2015r. odbył się występ Jerzego Kryszaka w sali sportowej w Świeciu nad Osą Zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Świeciu nad Osą

Pełny ekranWsteczPlayDalej

OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY W BILARDZIE ŚWIECIE NAD OSĄ, 7.03.2015 R.

I - Nikodem Martko
II - Marek Lewandowski
III - Andrzej Rydeck
IV - Damian Czyżykowski

Wyniki turnieju

W dniu 7.03.2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
"Młodzież Zapobiega Pożarom"

w grupie wiekowej (Szkoły podstawowe)

I miejsce - Paulina Krzyżanowska
w grupie wiekowej (gimnazja)
I miejsce - Szymon Kołpacki
w grupie wiekowej (szkoły ponadgimnazjalne)
I miejsce - Angelika Zięba

protokół z posiedzenia komisji

Pełny ekranWsteczPlayDalej

OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI ŚWIECIE NAD OSĄ, 28.02.2015 R.

I MIEJSCE - GRUDZIĄDZ
II MIEJSCE-
ŚWIECIE NAD OSĄ
III MIEJSCE-
LINOWO

Wyniki turnieju

TURNIEJ ZORGANIZOWAŁ GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŚWIECIU NAD OSĄ.


Pełny ekranWsteczPlayDalej
Pełny ekranWsteczPlayDalej

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OLDBOY 2015
ŚWIECIE NAD OSĄ, 22.02.2015 R.

I miejsce - Naprzód Jabłonowo Pomorskie

II miejsce - Kwidzyn
III miejsce - Radzyń Chełmiński

wyniki turniejuMISTRZOSTWA GMINY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
ŚWIECIE NAD OSĄ, 15.02.2015R.

I miejsce - BŁYSK WIDLICE
II miejsce - LINOWO
III miejsce - NOWY MŁYN

wyniki turnieju

Pełny ekranWsteczPlayDalej
Pełny ekranWsteczPlayDalej

Otwarte Mistrzostwa Gminy w Szachach z dnia 01.02.2015 r.
I miejsce Krystian Szymański - Łasin
II miejsce Marek Lewandowski (1) -Toruń
III miejsce Dariusz Gądek - Łasin


wyniki turnieju


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świeciu nad Osą
informuje o realizacji projektu systemowego pn.

" Integracja i reintegracja społeczno - zawodowa w gminie Świecie nad Osą"


W dniu 12 grudnia 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu nad Osą zorganizował spotkanie opłatkowe połączone z zakończeniem uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą " Integracja i reintegracja społeczno zawodowa w gminie Świecie nad Osą ".Władze samorządowe, uczestnicy projektu wraz z rodzicami, wolontariusze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizatorzy projektu ,osoby samotne i zaproszeni goście złożyli sobie życzenia świąteczne i podzielili się opłatkiem. W świąteczną atmosferę wprowadził przedstawiony program artystyczny przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dzieci i młodzież z Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Świeciu nad Osą.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
" Człowiek - Najlepsza Inwestycja"

Pełny ekranWsteczPlayDalej
Pełny ekranWsteczPlayDalej

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO
ŚWIECIE NAD OSĄ, 7.12.2014 R.
PUCHARY WRĘCZYŁ WICESTAROSTA GRUDZIĄDZKI PAN MAREK SZCZEPANOWSKI ORAZ WÓJT GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ PAN IRENEUSZ MAJ.

W
yniki turnieju


Pełny ekranWsteczPlayDalej

Zawody wędkarskie w Świeciu nad Osą
29 listopada w gospodarstwie agroturystycznym pana Wojciecha Wiśniewskiego, odbyły się zawody wędkarskie współorganizowane przez kółko wędkarskie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Świeciu nad Osą, Urząd Gminy Świecie nad Osą oraz Lokalną Grupę Rybacką Rybak. Zawodnikom dziękujemy za uczestnictwo w konkursie.

Pełny ekranWsteczPlayDalej

V Powiatowy Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Linowo 2014
28 listopada w Szkole Podstawowej w Linowie odbył się V Powiatowy Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, nad którym patronat objęło Starosta Powiatu w Grudziądzkiego oraz Wójt Gminy Świecie nad Osą. W rywalizacji konkursowej wzięli udział uczniowie ze szkół z Boguszewa, Gruty, Lisnowa, Mokrego, Nicwałdu, Plemiąt, Słupa, Świecia nad Osą i Linowa. Poziom artystyczny był wysoki, więc jury nie miało lekko. Ostatecznie jurorzy, wśród których znaleźli się: p. Barbara Małkiewicz, p. Andrzej Derkowski i p. Sławomir Domeracki, zdecydowali o nagrodzeniu w poszczególnych kategoriach następujących młodych artystów:
Soliści do lat 9.
Amelia Piasta (SP Świecie n/Osą) - I miejsce
Wiktoria Masłowska (SP Nicwałd) i Małgorzata Dziewicka (SP Lisnowo) - ex aequo II miejsce
Michał Matuszewski (SP Linowo) - III miejsce

Soliści do lat 12.
Paulina Krzyżanowska (SP Linowo) - I miejsce
Patrycja Janowska (SP Świecie n/Osą) - II miejsce
Adrianna Brzyska( SP Słup) - III miejsce
Paulina Jaranowska (SP Słup) - I wyróżnienie
Natalia Arendt (SP Nicwałd) - II wyróżnienie

Zespoły do lat 9.
"Groszki" (SP Mokre) - wyróżnienie
Zespoły do lat 12
"Pięciolinia" (SP Lisnowo) - I miejsce
Trio dziecięce (SP Nicwałd) - II miejsce
Zespół ze Szkoły Podstawowej w Linowie - III miejsce

Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczyli zwycięzcom: starosta powiatu grudziądzkiego pan Marek Szczepanowski, prezes RSP "Przełom" pan Leszek Sułek i dyrektor SP w Linowie pani Katarzyna Chojnacka, która, zamykając spotkanie, zaprosiła wszystkich na kolejną edycję festiwalu już za rok.

Uwaga poszukujemy właściciela zwierzęcia !

Uwaga poszukujemy domu dla bezdomnego pieska !


Dnia 22.11.2014 r. w Świeciu nad Osą odbył się I Konkurs Twórczości Artystycznej Seniorów, którego celem była integracja osób III wieku. W konkursie uczestniczyło 13 zespołów: "Józefinki" ze Świecia nad Osą, które jako gospodarz wystąpiły poza konkursem, kolejne zespoły to "Nowalijki" z Chełmna "Dolina Drwęcy" i Kapela "Dolina Drwęcy" z Lubicza Górnego, "Byle Babki" z Łąkorza, "Złote Kłosy" z Jabłonowa Pomorskiego, "Złoty Wiek" z Gruty, "Ani Babki" z Kurzętnika, "Harmonia" Radzyna Chełmińskiego, "Cecylia" z Bukowca, "Serenada" z Karbowa koło Brodnicy, "Wesoła Ferajna" i Tercet "Ela" z Wąbrzeźna.

I miejsce - "Nowalijki" z Chełmna
II miejsce - "Ani Babki" z Kurzętnika
III miejsce - "Serenada" z Karbowa

Nagrody wręczyli: Wójt Gminy Świecie nad Osą pan Ireneusz Maj, Starosta Powiatu Grudziądzkiego pan Marek Szczepanowski oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą pan Grzegorz Gil.
Seniorzy nie tylko śpiewali, ale również bawili się świetnie - do tańca przygrywała Kapela "Dolina Drwęcy" z Lubicza Górnego.

W piątek, 14 listopada w Gminnym Domu Kultury w Świeciu nad Osą odbyły się warsztaty filetowania karpia, zorganizowane przez Lokalną Grupę Rybacką "Rybak" przy współpracy z gminą Świecie nad Osą. Serdecznie dziękujemy wszystkim paniom za obecność oraz zaangażowanie.

Pełny ekranWsteczPlayDalej

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
MEMORIAŁ CZESŁAWA KOWALSKIEGO
ŚWIECIE NAD OSĄ 11.11.2014R.

WYNIKI TURNIEJUW dniu 31.09.2014 r. Gmina Świecie nad Osą zakończyła realizację projektu
pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Świecie nad Osą finansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu było wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Świecie nad Osą dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych w okresie od 01.08.2013 r. do 31.08.2014 r.

Cel główny projektu, jak i wszystkie cele szczegółowe projektu zostały osiągnięte.


MISTRZOSTWA GMINY W PIŁCE NOŻNEJ
ŚWIECIE NAD OSĄ, 21.09.2014 R.
I miejsce Mobil Linowo
II miejsce OSP Świecie nad Osą
III miejsce Nowy Młyn
wyniki turnieju

Pełny ekranWsteczPlayDalej
Pełny ekranWsteczPlayDalej

DOŻYNKI GMINNE
ŚWIECIE NAD OSĄ, 7.09.2014 r.
Impreza dożynkowa w Świeciu nad Osą odbyła się 7 września 2014. Tradycyjnie już podczas obchodów święta plonów nie brakowało stałych jego elementów oraz dobrej zabawy. W zawodach sportowo-rekreacyjnych udział wzięło 11 sołectw.
Rozstrzygnięto także między innymi konkurs na piękną zagrodę. W kategorii gospodarstw rolnych wygrali państwo Anna i Adam Wilk z Partęczyn, natomiast w kategorii działek siedliskowych pani Krystyna Zdziebłowska ze Świecia nad Osą.

Protokół dożynek


TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
PARTĘCZYNY, 13.07.2014 R.

I miejsce
NOWY MŁYN
II miejsce ZIMNY ŻUBR WIDLICE
III miejsce RYWAŁD


wyniki turnieju

Pełny ekranWsteczPlayDalej

FESTYN ŚWIĘTOJAŃSKI LISNOWO, 28.06.2014 r.
W sobotę, 28 czerwca w miejscowości Lisnowo zorganizowano Festyn Świętojański. Na przybyłych mieszkańców, zarówno tych młodych jak i trochę starszych, czekało wiele atrakcji. Uczestnicy festynu wzięli udział w rozgrywkach sportowych przygotowanych dla osób indywidualnych jak i drużyn.
Wyniki Festynu Świętojańskiego


Pełny ekranWsteczPlayDalej

27.04.2014r. Wyścig kolarski Świecie nad Osą - Puchar Polski Kategoria: Junior,
Junior Młodszy, Panie Open - liczba zawodników ok.600


24.05.2014r. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - Kolarska Liga UKS
ok. 230 osób

XVII Wiosenny Turniej Rycerski w Świeciu n Osą
Dnia 8.06.2014 r. odbył się XVII Wiosenny Turniej Rycerski w Świeciu n Osą gdzie w zmaganiach turniejowych brało udział 20 konnych w tym jedna białogłowa Ewa Olizarowicz, która była lepsza od 13 rycerzy zajmując VI miejsce. Wygrał Krzysztof Cymbał przed Tomaszem Florkiewiczem, Mateuszem Rzepką i Piotrem Różańskim.

Pełny ekranWsteczPlayDalej
Pełny ekranWsteczPlayDalej

OTWARCIE POISKA W WIDLICACH
TURNIEJ PIĄTEK PIŁKARSKICH
,,DZIEŃ DZIECKA"
Widlice, 1.06.2014r.
I MIEJSCE - NOWY MŁYN
II MIEJSCE - MEDRZYCE
III MIEJSCE - BOGDANKI
WYNIKI TURNIEJUXIX Konkurs Zreczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi
Świecie nad Osą 3 maja 2014 r.


Zwyciężył Stanisław Janik
z luzakiem Piotrem Mondzielewskim z Rywala Grudziądz, II miejsce zajął Andrzej Benedykciński z Joanną Kretkowską z Włocławka, III miejsce Jacek Soborski z Wiesławem Lewalskim.

Wyniki turnieju

Pełny ekranWsteczPlayDalej

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN 7 - OSOBOWYCH (ORLIK)
LINOWO, 1.05.2014 r.


I - "Harnaś Nowy Młyn"

II - "Zimny Żubr Widlice"
III - "Mocny Full Gruta"
IV - "Heineken Dąbrówka"

W turnieju uczestniczyło 13 drużyn


Impreza zorganizowana przy udziale
Starostwa Powiatowego.

TURNIEJ PIĄTEK PIŁKARSKICH ŚWIECIE NAD OSĄ 13.04.2014 R.

Mocny Full Gruta - miejsce I
Auto Skoda - miejsce II
Mobil Linowo - miejsce III
Nowy Młyn I - miejsce IV
Błysk Widlice - miejsce V
Jabłonowo Pomorskie - miejsce VI
Wyniki turnieju

Pełny ekranWsteczPlayDalej
Pełny ekranWsteczPlayDalej

TURNIEJ SIATKÓWKI ,,OLDBOY 2014"
ŚWIECIE NAD OSĄ, 9.03.2014 r.

Wyniki turnieju

OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY W BILARDZIE ŚWIECIE NAD OSĄ, 1.03.2014 R.

I - Sylwester Chruszczewski
II - Łukasz Kociemba
III - Andrzej Rydecki

Wyniki turnieju

Pełny ekranWsteczPlayDalej

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OLDBOY 2014
ŚWIECIE NAD OSĄ, 23.02.2014 R.
I miejsce -Jabłonowo Pomorskie
II miejsce - Węgrowianka Oldboy's
III miejsce - Łasinianka
Wyniki turnieju


Od 01.08.2013 roku Gmina Świecie nad Osą realizuje projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Świecie nad Osą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Świecie nad Osą dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych w okresie od 01.08.2013 r. do 31.08.2014 r.

Wybór grupy docelowej został podyktowany szczególnym charakterem projektów, w ramach których jest wspierana idea indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W szkołach podstawowych uczestniczących w projekcie zostały przeprowadzone są następujące zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III:
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: 5 dzieci ze szkoły podstawowej w Świeciu nad Osą, 4 dzieci ze szkoły podstawowej w Bursztynowie, 8 dzieci ze szkoły podstawowej w Linowie - w wymiarze po 35 godzin (po 45 min.) w ciągu roku szkolnego w każdej ze szkół;
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: 7 dzieci ze szkoły podstawowej w Świeciu nad Osą, 6 dzieci ze szkoły podstawowej w Bursztynowie, 8 dzieci ze szkoły podstawowej w Linowie, 8 dzieci ze szkoły podstawowej w Lisnowie - w wymiarze po 35 godzin (po 45 min.) w ciągu roku szkolnego w każdej ze szkół;
3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy: 4 dzieci ze szkoły podstawowej w Świeciu nad Osą, 4 dzieci ze szkoły podstawowej w Bursztynowie, 4 dzieci ze szkoły podstawowej w Linowie, 4 dzieci ze szkoły podstawowej w Lisnowie - w wymiarze po 35 godzin (po 60 min.) w ciągu roku szkolnego w każdej ze szkół;
4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej: 7 dzieci ze szkoły podstawowej w Świeciu nad Osą - w wymiarze po 35 godzin (po 60 min.) w ciągu roku szkolnego w każdej ze szkół;
5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych matematyczno - przyrodniczo: 8 dzieci ze szkoły podstawowej w Świeciu nad Osą, 8 dzieci ze szkoły podstawowej w Lisnowie - w wymiarze po 35 godzin (po 45 min.) w ciągu roku szkolnego w każdej ze szkół;
6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych -zajęcia artystyczne (z elementami zajęć teatralnych oraz plastyczno - muzycznych): 8 dzieci ze szkoły podstawowej w Świeciu nad Osą, 8 dzieci ze szkoły podstawowej w Bursztynowie, 8 dzieci ze szkoły podstawowej w Linowie, 8 dzieci ze szkoły podstawowej w Lisnowie - w wymiarze po 35 godzin (po 45 min.) w ciągu roku szkolnego w każdej ze szkół.

W ramach realizacji projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Świecie nad Osą wszystkie szkoły podstawowe biorące udział w projekcie zostały doposażone w materiały dydaktyczne oraz sprzęt nagłaśniający. Materiały dydaktyczne oraz sprzęt nagłaśniający służy do realizacji powyższych zajęć.10 października 2013 roku została oddana do użytku inwestycja pn. "Przebudową nawierzchni drogi gminnej nr 041563C położonej w miejscowości Świecie nad Osą, gmina Świecie nad Osą" zrealizowana przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej.
Realizacja zadania została przeprowadzona zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Przebudowa drogi obejmowała odcinek o długości 800,00mb. Przebudowa została wykonana w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni emulsją i grysami.
Zrealizowane przedsięwzięcie obejmuje dostosowanie drogi gminnej do obowiązujących warunków technicznych w celu przywrócenia płynności, poprawy bezpieczeństwa i komfortu transportu dla wszystkich użytkowników drogi.
Całkowita wartość projektu: 162 661,00 PLN
Wkład własny: 82 661,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 80 000,00 PLN


Dzień Pstrąga Lisnowo 8.09.2013 r.

W niedzielę odbyła się impreza promująca rybactwo oraz potrawy z pstrąga na obszarze działa Lokalnej Grupy Rybackiej "Rybak". Impreza rozpoczęła się od turnieju wędkarskiego na Jeziorze Szarnoś. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe do i powyżej 18 lat. W pierwszej kategorii zwyciężył Michał Mercholc (90 pkt)., na drugiej pozycji Kacper Kamiński (72 pkt)., a na ostatnim miejscu na podium uplasował się Michał Beister (62 pkt). Wszyscy z koła CASUS z Łasina. Największą rybę złowił jednak Patryk Droszczak, a była to 19 centymetrowa wzdręga. Najmłodszym uczestnikiem okazał się Maciej Bania, również z Łasina. W tej kategorii wiekowej wzięło udział 21 uczestników. W kategorii powyżej 18 lat,

U W A G A ! Ostatnie środki z LGR "RYBAK" !

Lokalna Grupa Rybacka "Rybak" ogłosiła ostatni z zaplanowanych konkursów dla sektora społeczno-gospodarczego. W ramach działania "Podnoszenie wartości produktów rybactwa i rozwoju usług" można uzyskać dotację na utworzenie lub rozwój swojego przedsiębiorstwa.
Kryteria wyboru dają preferencje inwestycjom realizowanym w pobliżu akwenów wodnych i wykorzystującym zasoby kulturowo-historyczne lub przyrodniczo-krajobrazowe. Jednakże dofinansowanie może otrzymać każdy rodzaj działalności, nawet zupełnie niezwiązany z rybactwem (np. zakład mechaniki pojazdowej czy ).

Zachęcamy mieszkańców i przedsiębiorców do skorzystania z możliwości pozyskania środków finansowych z tego działania.
Nabór wniosków potrwa do 13 września 2013 r. Do podziału jest ponad 1,2 mln zł. Jeden podmiot może wnioskować maksymalnie o 300 000 zł, a poziom dofinansowania nie może przekroczyć 60% kosztów kwalifikowanych projektu. Ogłoszenie dostępne jest na stronie www.lgr-rybak.org.pl. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z biurem LGR Rybak w Orłowie, tel. 56 688 30 09.
Poniżej szczegóły dotyczące konkursu:
http://lgr-rybak.org.pl/konkursy-i-ogloszenia/205-konkurs-22013-podnoszenie-wartosci

WsteczPlayDalej

Od 01.08.2013 roku Gmina Świecie nad Osą rozpoczyna realizację projektu
pn.
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Świecie nad Osą finansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Świecie nad Osą dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych w okresie od 01.08.2013 r. do 31.08.2014 r.

Pełny ekranWsteczPlayDalej

HIT 2013
Dnia 21 czerwca 2013 r. w Pałacu Romantycznym w Turznie odbyła się uroczysta gala podczas której wręczono tytuły Kujawsko-Pomorski "Hit" 2013 roku. Wśród laureatów z terenu Powiatu Grudziądzkiego nagrodzone zostały następujące firmy i instytucje: Samorząd Świecia nad Osą, firmę rodzinną państwa Łącz wyróżniono tytułem "Kujawsko-Pomorski Gospodarczo-Samorządowy HIT 2013”.
Świecie nad Osą doceniono za działania proekologiczne. Natomiast firma J.A.W. Łącz otrzymała wyróżnienie za produkcję olejów tłoczonych na zimno.

Pełny ekranWsteczPlayDalej

24 października 2012 roku została oddana do użytku inwestycja pn. "Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041537C w miejscowości Białobłoty" zrealizowana przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej.
Realizacja zadania została przeprowadzona zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Przebudowa część drogi obejmowała odcinek o długości 590,00mb. Przebudowa została wykonana w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni emulsją i grysami.
Zrealizowane przedsięwzięcie jest drugim etapem przebudowy drogi nr 041537C w miejscowości Białobłoty i obejmuje dostosowanie drogi gminnej do obowiązujących warunków technicznych w celu przywrócenia płynności, poprawy bezpieczeństwa i komfortu transportu dla wszystkich użytkowników drogi.
Całkowita wartość projektu: 84 820,00 PLN
Wkład własny: 55 320,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 29 500,00 PLN

Pełny ekranWsteczPlayDalej

11 czerwca 2012 roku została oddana do użytku inwestycja pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041523C w miejscowości Świecie nad Osą" realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa.
Realizacja zadania została przeprowadzona zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Przebudowa drogi na odcinku 1,68 km jest drugim etapem przebudowy drogi nr 041523C w Świeciu nad Osą i obejmuje dostosowanie drogi gminnej do obowiązujących warunków technicznych w celu przywrócenia płynności, poprawy bezpieczeństwa i komfortu transportu dla wszystkich użytkowników drogi.

Całkowita wartość projektu: 793 430,80 PLN
Wkład własny: 399 790,40 PLN
Wysokość dofinansowania: 393 640,40 PLN


Powrót do treści | Wróć do menu głównego